Prognozy pogody są tworzone przy użyciu danych z różnych źródeł, w tym satelitów, radarów, obserwacji powierzchni i modeli numerycznych. Satelity przechwytują obrazy chmur i innych